Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

lonelyjulia

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

Reposted frommaybehappy maybehappy viamadadream madadream
lonelyjulia
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
lonelyjulia
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaRozaa Rozaa
lonelyjulia
lonelyjulia
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaRozaa Rozaa

February 20 2017

lonelyjulia
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaRozaa Rozaa
lonelyjulia
8564 59ba
Reposted fromwelcomeintheheaven welcomeintheheaven viaRozaa Rozaa
lonelyjulia
Reposted fromweightless weightless viaToshi Toshi
lonelyjulia
8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viaToshi Toshi
lonelyjulia
0285 09c1
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viaRozaa Rozaa
lonelyjulia
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
0738 860d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
lonelyjulia
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
Reposted fromlabellavita labellavita viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
8127 28a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
lonelyjulia
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viamadadream madadream
lonelyjulia
1575 5dd1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamadadream madadream
lonelyjulia
7822 72de
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaRozaa Rozaa
lonelyjulia
2835 e283
lonelyjulia
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama
lonelyjulia
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl