Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

lonelyjulia
8958 5a26
Yup, your shit
lonelyjulia
5574 9799 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonelyjulia
3911 1284 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaawaken awaken

November 29 2017

lonelyjulia
Reposted fromBalladyna Balladyna viairmelin irmelin

November 10 2017

lonelyjulia
3910 1eca 500
lonelyjulia
lonelyjulia
3300 6526
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaarrives arrives
lonelyjulia
lonelyjulia

November 07 2017

lonelyjulia
1861 1863 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viapiehus piehus

November 04 2017

lonelyjulia
3157 4024
Reposted fromtfu tfu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
lonelyjulia
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viapiehus piehus
lonelyjulia
8680 4039
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasection section
lonelyjulia
lonelyjulia
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus

October 25 2017

lonelyjulia
Czasem wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki. Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum - Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że ktoś do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli...
— Rafał Wicijowski
lonelyjulia
4927 1a78
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
lonelyjulia
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
lonelyjulia
4858 f1f6
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl