Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

lonelyjulia
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
lonelyjulia
lonelyjulia
Reposted fromcomiczynka comiczynka viaToshi Toshi

October 15 2017

lonelyjulia
lonelyjulia
5988 a70f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viakiks kiks
lonelyjulia
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
lonelyjulia
2411 f431 500
lonelyjulia
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaanorexianervosa anorexianervosa
lonelyjulia
1751 02d2 500
lonelyjulia
7691 6310 500
Reposted fromweheartit weheartit
lonelyjulia
7690 ea59 500
Reposted fromweheartit weheartit

October 13 2017

lonelyjulia
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato viakiks kiks
lonelyjulia
6121 39de
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lonelyjulia
6114 7c86
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lonelyjulia
6111 dd63 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lonelyjulia
6110 bf06 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
lonelyjulia
2500 522d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
lonelyjulia
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapiehus piehus
lonelyjulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl