Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

lonelyjulia
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viauciekam uciekam
lonelyjulia
8333 4fa8
Reposted fromretaliate retaliate viarawwwr rawwwr
lonelyjulia
6577 9b00 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viarawwwr rawwwr
lonelyjulia
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
lonelyjulia
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
9127 330b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
6986 9271
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
lonelyjulia
5974 a6ed
Reposted fromoutline outline viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
5639 dec8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viajamaicanbeat jamaicanbeat

June 22 2017

lonelyjulia
9241 aab2
Reposted fromdozylnie dozylnie
lonelyjulia
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
lonelyjulia
6488 ad48 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
lonelyjulia
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
lonelyjulia
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viairmelin irmelin
lonelyjulia
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaKallay Kallay

June 21 2017

lonelyjulia
Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
lonelyjulia

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viaaaabeecee aaabeecee

June 20 2017

lonelyjulia
9574 cdec
w sedno
Reposted fromwcalezenie wcalezenie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl