Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

lonelyjulia
lonelyjulia
lonelyjulia
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu vianataliana nataliana
lonelyjulia
0469 f92d 500
Reposted frommoai moai viamadadream madadream

January 10 2018

4658 6655 500
lonelyjulia
2463 84ec
Reposted fromcalifornia-love california-love viapiehus piehus
lonelyjulia
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viapiehus piehus
lonelyjulia
1339 8eec
Reposted fromlaluna laluna viapiehus piehus
lonelyjulia
7304 dc8b
Reposted fromsavatage savatage viaToshi Toshi
lonelyjulia
1729 eff6

January 09 2018

lonelyjulia
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
lonelyjulia
...po prostu żyj dniem dzisiejszym. Tylko dziś jest ważne. Wczoraj może nas zepchnąć w żale i smutek. Jutro może spowodować, że będziemy się bać. Lecz z dziś, z tym jednym dniem życia, poradzimy sobie.
— Regina Brett
lonelyjulia
4232 cbca 500
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viaelectrovamp electrovamp

January 06 2018

lonelyjulia
5401 4399 500
Reposted fromovtza ovtza viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonelyjulia
6012 0969 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonelyjulia
6364 cdd6 500
Reposted fromtfu tfu viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonelyjulia
7479 0441
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
lonelyjulia
6186 a805 500
Reposted fromtwardziel twardziel viaToshi Toshi
lonelyjulia
7487 d8e4 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
lonelyjulia
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Mroki, Jarosław Borszewicz
Reposted fromolakocie olakocie viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl