Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2020

lonelyjulia
Po tym całym bagnie wierzę, że dla każdego przyjdzie pora, aby wyprostować swoje życie, uporządkować sprawy i zacząć w końcu oddychać pełną piersią. Całkiem niedawno sam się przebudziłem, ale najpierw musiałem sobie, i nie tylko sobie, wiele rzeczy wybaczyć.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakwasmilosz kwasmilosz

May 29 2020

lonelyjulia
Lepiej nic nie czuć. Bo potem nikt i nic nie wyrwie ci serca, nie zdepcze go i nie wyrzuci jak zużytej chusteczki. Dlatego trzymaj się tego i nie daj sobie wmówić, że istnieją takie rzeczy jak miłość, wierność i oddanie. Bo nie istnieją. A jeśli ktoś tak twierdzi, to kłamie. Tylko po to, aby cię wykorzystać i zranić.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Sponsored post
feedback2020-admin

May 28 2020

lonelyjulia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lonelyjulia
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
3165 30e5 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viamoai moai
lonelyjulia
5000 44c8 500
Reposted fromRealAmaturs RealAmaturs viairmelin irmelin

May 27 2020

lonelyjulia
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajamaicanbeat jamaicanbeat

May 25 2020

lonelyjulia
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska

May 22 2020

lonelyjulia
Kocham Cię jeszcze.
Ani mnie powiedzieć
nie wolno tego,
ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
lonelyjulia
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
lonelyjulia
I wiedziałam, że w tej chwili moje serce zostaje rozdarte na pół i już nigdy nie będzie całe, będzie biło, pompowało krew, lecz jego połowa będzie bardzo, bardzo daleko.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lonelyjulia
lonelyjulia
Na zawsze nie ma nic. Rzeczy się niszczą, a ludzie odchodzą.
— Grażyna Jeromin-Gałuszka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 21 2020

lonelyjulia
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viahasandra hasandra
lonelyjulia
0582 09cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
lonelyjulia
Chcę być z kimś, z kim mogę rozmawiać. Z kimś, kto czuje się szczęściarzem, gdy mówię mu najokropniejsze i przerażające rzeczy o sobie.
— Mary H.K. Choi - "Kontakt alarmowy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajamaicanbeat jamaicanbeat
lonelyjulia
- Czasami miłość to za mało. 
- Nie. Miłość zawsze wystarczy. Tylko czasami za mało siły, determinacji i zdecydowania. I chęci podjęcia ryzyka. Ale wiem jedno: potem można tylko żałować.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lonelyjulia
Jednak uwierz mi, dziecko, we wszystkim, co się dzieje, jest sens, tylko czasami z bliska go nie widać, trzeba nabrać odpowiedniej perspektywy, żeby go dostrzec.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lonelyjulia
“Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym.”
— Ktośtam z czegośtam
lonelyjulia
9773 ec5c 500
Reposted fromnutt nutt viajamaicanbeat jamaicanbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...